Başvuru Kontrol Listesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HAYVAN  DENEYLERİ  YEREL  ETİK  KURULU
 
BAŞVURU  DOSYASI  KONTROL  LİSTESİ
 
Başvuru Kontrol Listesi (PDF)
  MUDEM-HADYEK başkanlığına hitaben müracaat dilekçesi  (başvuru formu) yazıldı.
   Araştırmada görev alacak personel belirtildi.
  Canlı hayvan ile bire bir çalışacak araştırıcılar işaretlendi.
  Araştırmanın başlığı belirtildi.   
  Kullanılacak hayvan türleri ve sayıları belirtildi.      
  Araştırmanın amaçları özetlendi.     
            Deney hayvanlarında yapılacak işlemler detaylı şekilde açıklandı.  
  Deney hayvanı için deneyin bitiş şekli açıklandı.
            Deney grupları ve sayıları açıklandı. 
  Deney sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli madde ve/veya durumlar belirtildi.
  Anestezi ve analjeziye yönelik doz, uygulama yolu ve prosedürler belirtildi.
  Deney protokolüne bağlı izlenecek olası sağlık değişiklikleri ve takip etme yöntemleri belirtildi.
  Kısıtlama, yoksun bırakma ve ötanazi yöntemleri açıklandı.
  Deney hayvanının kaynağı belirtildi.
  Deney hayvanının sağlanacağı birim sorumlusundan  “onay” alındı.
  Deney hayvanının barındırılacağı birimin sorumlusundan “onay” alındı.
  Çalışma için deney hayvanı kullanımı zorunluluğu açıklandı.
  Çalışmanın bilime yapabileceği potansiyel katkılar açıklandı. 
  Taahhütname bütün araştırıcılar tarafından imzalandı.
  Hayvana müdahale edecek araştırıcıların “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” fotokopisi eklendi.
  Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış izin belgesi eklendi (çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalar için gereklidir).
  Hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu eklendi (klinik çalışmalar için yapılacak başvurularda zorunludur).
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yapılacak çalışmalar için çalışmanın yapılacağı birimden alınmış izin belgesi eklendi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi personeli olmayanlar için gereklidir).
  MUDEM-HADYEK başvuru dosyası 2 (iki) kopya çıktısı, sekretaryaya gönderilmiş dijital kopyası ve ekleriyle birlikte teslim edildi.