Hakkında

            Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUDEM), üniversitemiz Milas Veteriner Fakültesi kampüsünde yer alan, toplam  650 m2 kapalı alana sahip, üniversite içi ve dışı gerekli koşulları sağlamış tüm araştırmacılara açık olarak hizmet veren bir merkezdir,

MUDEM kuruluş süreci;
  • 29.09.2019 tarihinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne kuruluş izini için başvurulmuş olan merkez 15.10.2019 tarihinde kuruluş iznini,
  • 10.04.2020 tarihinde çalışma izni için başvurusu yapılan merkez 04.06.2020 tarihinde fare, sıçan ve tavşan türleri için üretim/tedarik/kullanım alanlarını kapsayan çalışma iznini almıştır.
                       MUDEM ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
 

MUDEM fiziki altyapı;
  • İdari Kat (Yönetim Katı); Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) ofis ve arşivi, seminer salonu, toplantı salonu, sorumlu veteriner hekim odası, yönetici odası ve sekretaryadan,
  • Uygulama Katı; operasyon, basit girişim odaları, pre-operasyon ve post-operasyon odaları ve genel laboratuvarlardan,
  • Üretim Katı; sıçan üretim odası, fare üretim odası, tavşan üretim odası ve yem deposu odalarından oluşmaktadır.
MUDEM teknolojik altyapı;
Merkezin başta hayvan refahının sağlanması olmak üzere araştırmacıların en uygun şartlarda çalışması amacıyla günümüz teknoloji imkanlarını kullanarak deney hayvanı üretilen ve barındırılan tüm kapalı alanlarında dijital nem ve sıcaklık göstergeleri, otomatik ve programlanabilir havalandırma ile hava sıcaklığı düzenleme donanımı ve derecelendirilebilir aydınlatma sistemleri kurulmuştur. Ayrıca temel nitelikli laboratuvarın donanım tefrişatı gerçekleştirilmiştir.

MUDEM araştırmacılara sunduğu imkanlar;
Aynı anda birden çok araştırma projesinin yapılabilecek kapasiteye sahip merkez, transgenik hayvanlar ve aşı çalışmaları için gerekli fiziki altyapıya sahip olmakla birlikte, gerektiği takdirde özel laboratuvarlar kurulumuna imkan tanıyan fiziki ve teknolojik altyapıya sahiptir.

MUDEM mevzuat;
Merkezin yönergesi güncel yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda hazırlanmıştır.