MUDEM-HADYEK

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU
 
ÜYELERİ
Prof. Dr. Artay YAĞCI (Başkan) MSKÜ Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Aziz BÜLBÜL (Başkanvekili) MSKÜ Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Fatmagül YUR MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ömer UÇAR Sorumlu Veteriner Hekim
Doç. Dr. Nesrin Filiz BAŞARAN MSKÜ Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇANAKOĞLU MSKÜ Veteriner Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKARKEN MSKÜ Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Egemen KAYA MSKÜ Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Serhat SEZGİN MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi
İhsan AŞÇIOĞLU Sivil Üye
Volkan YILDIZ STK Sivil Üye


HAYVAN REFAHI BİRİMİ
Prof. Dr. Artay YAĞCI (Başkan) MSKÜ Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Ömer UÇAR Sorumlu Veteriner Hekim
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇANAKOĞLU MSKÜ Veteriner Fakültesi


SEKRETERYA
Şahinder MENTEŞE                                                                      

İletişim:
MSKÜ, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Milas Veteriner Fakültesi Kampüsü, Milas/Muğla,
hadyek@mu.edu.tr
0252 211 58 07