Hayvan Refahı Birimi

Prof. Dr. Artay YAĞCI
Prof. Dr. Ömer UÇAR
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇANAKOĞLU