Başvuru süreci

Merkezimizde bilimsel araştırma ya da eğitim için deney hayvanı kullanmak isteyenlerin, öncelikle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MUDEM-HADYEK) Sekreterliği’ne, MUDEM-HADYEK Başvuru Formu ve Taahhütname’yi eksiksiz doldurarak başvurmaları ve onay almaları gerekmektedir.
MUDEM-HADYEK’ten onay almış projeler için deney hayvanı talebi,MUDEM-HADYEK kabul yazısı ve eksiksiz doldurulmuş Deney Hayvanı Talep Formu ile Merkez Müdürlüğü’ne başvurur.
Deney hayvanı talebinin değerlendirilmesi ve onaylanmasını takiben banka hesabına yatırılması gereken ücret proje yürütücüsüne bildirilir.
Dekontun Merkez Müdürlüğü’ne ulaşmasını takiben hayvan üretimi için planlama yapılır.
Merkezde proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde deney hayvanı bulunmaması durumunda, Merkez Müdürü’nün bilgisi ve onayı dahilinde yasal üretici kurumlardan araştırıcı tarafından deney hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan deney hayvanları karantinada uygun süre bekletildikten ve gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra kullanılabilirler.
Deney hayvanı talep formunda belirtilen çalışma takvimine göre üretilip yetiştirilen hayvanların iki ay süre ile deneye alınmaması durumunda, hayvanlar başka projelere tahsis edilir.