İletişim

Adres: MSKÜ, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Milas Veteriner Fakültesi Kampüsü, Milas/Muğla,
E-mek: mudem@mu.edu.tr
Tel: 0252 211 58 07