Eğitim Programı

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı 2020/1
Sayın araştırmacılar, düzenlenmesi planlanan "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı 2020/1", Covid - 19 pandemi önlemleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelenmiş olup, konuyla ilgili bilgilendirmeyi web sitemizden takip etmenizi öneririz.

Kurs Konuları:
 • Deney hayvanlarının anatomisi, fizyolojisi, histolojisive biyokimyası
 • Hayvan hastalıkları (mikrobiyoloji, viroloji, parazitoloji)
 • Mevzuat
 • Hayvan deneyleri etiği
 • Alternatif yöntemler
 • Tutuş teknikleri
 • İlaç verme ve enjeksiyon teknikleri
 • kan ve örnek alma teknikleri
 • Anestezi-ötenazi teknikleri
 • Laboratuar güvenliği ve temizliği
 • Laboratuar işletmesi
 • Hayvan refahı ve davranış özellikleri
 • Deney hayvanlarının beslenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği